Elev

Tiltak  fra Lånekassen for elever under kornakrisen

Illustrasjon - skilt med fortsatt stengt

De videregående skolene i Innlandet vil være stengt den første uka over påske. Det går mot gradvis åpning fra 27. april.

Påskeegg

Tilbakemeldinger som skolen har fått, tyder på at elever og ansatte har bidratt til at den situasjonen vi har stått oppe i, har blitt løst på en god måte. Vi takker alle for strålende innsats.

Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Stengt-skilt

I dag kom myndighetene med beskjed om at skoler og barnehager fortsatt skal holdes stengt til 13. april på grunn av koronakrisen.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Illustrasjon av oppgave i Teams

Etter at skolene ble stengt i forrige uke har elevene ved Solør videregående skole hatt hjemmeundervisning. 

Skolen har nå vært stengt siden fredag 13. mars 2020. Her får dere en informasjon om aktuelle forhold som IKT, støtte i skolefaglige og personlige forhold og fravær.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Til toppen