Illustrasjon vitnemål

17. juni 2021 kl 1800 har vi en digital avslutning for elevene på 3STA, 3STNAA, 3AMA, 3PBA/B. Det blir en enkel markering med taler og underholdning. Elever, foresatte, ansatte og andre er invitert. Dere er vel møtt!

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Visma InSchool

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Skolearbeid

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Muntlig eksamen for elever på Vg3 er avlyst. Elevene får fullverdige vitnemål likevel.

Illustrasjonsbilde: Utropstegn

Tiltakene på bussene varierer og kan endre seg raskt i takt med smittenivået i kommunen. Få oversikt her.

Av 114 tilbud i videregående skole som egentlig har for få søkere, blir 97 opprettholdt neste skoleår.

Illustrasjonsbilde sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole på Lillehammer mandag 21. juni–fredag 2. juli 2021. 

Elever som fikk elev-PC i 2019, betaler to egenandeler skoleåret 2020/2021. Faktura for siste avdrag betales 22. mai 2021.

Til toppen