Elever deltok på beredskapsøvelse i Våler kommune

Det var en øvelse hvor alle nødetatene var med, og Våler kommune fikk øvd sin kriseledelse. Våler kommune fikk også øvd på håndtering av evakuerte- og pårørendesenter (EPS). 

null - Klikk for stort bildeBeredskapsøvelse Mari Edvardsen Deltakelse av elever

Elevene ved Vg3 ambulansefag deltok som markører i fullskalaøvelse sammen med de andre aktørene.

Hendelsen var en minibuss med elever som kolliderte med en tankbil med ammoniakk. To ble hardt skadd, mens 14 stk var uskadd, men i ulike grader av sjokk- og krisereaksjoner. Fire elever ble dekontaminert av brannvesen og CBRNE-gruppa fra ambulansetjenesten.

Fra skadestedet ble de to skadde fraktet til sykehus, mens resten ble transportert til et evakuerte- og pårørendesenter opprettet av Våler kommune. Der ble de registrert og ivaretatt av ansatte fra kommunen, fikk mat, drikke, omsorg og legetilsyn, og ble gjenforent med sine bekymrede foreldre.

I tillegg til elevene fikk en avdelingsleder og rektor anledning til delta som observatør av kommunens kriseledelse og deres arbeid gjennom øvelsen.

Dette var nyttig og lærerikt å delta på alle parter.

Følgende aktører deltok:
• Politiet
• Brann, IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing
• Ambulanse
• Frivillige organisasjoner – Røde kors
• Sivilforsvaret
• Våler kommune: Kriseledelsen, informasjonsstab, servicetorget, EPS
• Åsnes kommune, Grue kommune og Kongsvinger kommune
• Statsforvalteren Innlandet
• HV-05: Observatører

null - Klikk for stort bildeBeredskapsøvelse Mari Edvardsen

null - Klikk for stort bildeBeredskapsøvelse med elever Mari Edvardsen

null - Klikk for stort bildeBeredskapsøvelse Mari Edvardsen