Kontaktinformasjon

Solør videregående skole består av undervisningsstedene Flisa, Våler og Sønsterud i en felles organisasjon.