Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, leder for elevtjenesten og fem avdelingsledere for utdanningsprogrammene våre. I tillegg har vi avdelingsledere for renhold og kantine og for stab.

Rektor

Avdelingsleder for elevtjenesten

Avdelingsleder studiespesialisering og elektro og datateknologi

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

Avdelingsleder naturbruk og påbygg

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

Avdelingsleder teknologi og industrifag

Avdelingsleder merkantilt

Avdelingsleder renhold og kantine

Til toppen