Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, leder for elevtjenesten og fem avdelingsledere for utdanningsprogrammene våre. I tillegg har vi avdelingsledere for renhold og kantine og for stab.

Rektornull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder for elevtjenestennull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder studiespesialisering ognull - Klikk for stort bilde

elektro og datateknologi

Avdelingsleder helse- og oppvekstfagnull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder naturbruk og påbyggnull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikknull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder teknologi- og industrifagnull - Klikk for stort bilde

Administrasjonsledernull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder renhold og kantine