Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, leder for elevtjenesten og fem avdelingsledere for utdanningsprogrammene våre. I tillegg har vi avdelingsledere for renhold, kantine og for stab.

Rektornull - Klikk for stort bilde

 

Avdelingsleder for elevtjenestennull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder studiespesialisering ognull - Klikk for stort bilde

elektro og datateknologi

Avdelingsleder helse- og oppvekstfagnull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder naturbruk og påbyggnull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikknull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder teknologi- og industrifagnull - Klikk for stort bilde

Administrasjonsleder ikt og merkantilnull - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder kantine

Ledende renholdernull - Klikk for stort bilde