Kjennetegn på god opplæring i Innlandet fylkeskommune

Formålet med kjennetegnene er at de skal bidra til høy kvalitet på opplæringen i de videregående skolene i Innlandet.

Klikk for stort bilde Mostphotos

Alle ansatte og elever har ansvar for at opplæringen er god. Utvikling av god pedagogisk praksis krever kontinuerlig refleksjon og dialog, både i profesjonsfellesskapet og med elevene.

Kjennetegnene er forankret i opplæringsloven og overordnet del av læreplanen. 

Elevmedvirkning:

 • blir lyttet til og har medvirkning og medansvar i læringsfellesskapet
 • deltar i planlegging, gjennomføring, vurdering og evaluering av opplæringen
 • bruker ulike læringsstrategier og reflekter over egen læring og læringsprosess

Fellesskap som fremmer læring, utvikling og sosial kompetanse

 • opplever tilhørighet i et læringsfellesskap der det er trygt å prøve og feile
 • blir anerkjent, sett og verdsatt i et miljø som fremmer mangfold
 • bidrar til hverandres læring og utvikling

Læring som fremmer sosial og faglig kompetanse

 • opplever forutsigbare og trygge rammer
 • deltar i varierte og utforskende læringsaktiviteter og vurderingsformer
 • får bruke det de har lært i kjente og ukjente situasjoner og ser sammenhenger innenfor og mellom fag
 • forstår hva de skal lære og hvorfor, og får vurderinger som de kan bruke til å utviklet seg videre

Motivasjon og mestring

 • utvikler sitt engasjement og sin lærelyst, får utfordringer og opplever mestring
 • opplever tydelige positive forventninger
 • får læringsaktiviteter, vurderingsformer og tilbakemeldinger tilpasset sitt faglige utgangspunkt
 • opplever en skolehverdag som er relevant og meningsfylt, både i nåtid og for framtidig utdanning, yrke og samfunnsliv