Solør videregående skole

 • Hovedkontoret
 • Avdeling Flisa
 • Idrett Flisa Jotenheim
 • Kjemi
 • Design og Håndverk
 • Avdeling Våler
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Sønsterud
 • Naturbruk
 • Påbygg


Nyheter

En læringsrik A-dag ved Solør videregående skole.

Fredag 24.10.14 er pedagogisk personale ved skolen samlet i Våler til såkalt A-dag. Temaet for dagen er læringsledelse.

adag

Operasjon dagsverk

Operasjon dagsverk

Solør videregående skole deltar også i år på Operasjon dagsverk, en uke før den offisielle OD-dagen. I år er det skoleutvikling i Malawi og Etiopia som skal få hjelp av norsk ungdom.

Utdanningsmessen 2014

Utdanningsmessen 2014

Solør videregående skole inviterer til messe for utdanning, næring og kultur i Åsneshallen onsdag 29.10.14. Messen skal gi informasjon og veiledning til elevene som skal over til den videregående skole, samt bidra til at skolene får god kontakt med offentlig og privat næringsmiljø,  og kulturliv.

Forflyttet undervisning» med VG1 HE-klassene

Tirsdag 23.09 reiste begge VG1-HEklassene på
teatertur til Hamar.

Teater og pizza 1

 


Alle artikler