Skolebidragsindikator SF

Hedmark er for fjerde året på rad best i landet på denne indikatoren når det gjelder studieforberedende og for tredje året på rad når det gjelder yrkesfag. 

Onsdag 4. desember markerte skolen begivenheten.   

En drøfting på hvordan resultatet blir best mulig

Ø.M. Fjeld har hatt hovedentreprisen på byggeprosjektet ved skolen på avdeling Våler. 

Daniel og Jørn Erik på utdanningsmesse

Solør videregående skole deltok på Utdanningsmessen til Rotary på Kongsvinger med naturbruk, arbeidsmaskiner, transport- og logistikk og yrkessjåfør. 

Til toppen