Teknologi- og industrifag

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? 

Hvem passer studiet for?

Teknologi- og industrifag passer for deg som er praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må kunne jobbe selvstendig og være nøyaktig i det du gjør. Du bør være interessert i ny teknologi, for på dette området er det rask utvikling!

Hva lærer du?

 • å dreie, frese, bore, kappe, skjære, sveise og lodde ulike metaller
 • å montere/demontere motorer og maskindeler
 • å stelle og vedlikeholde mekanisk verktøy og utstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk

Eksempler på hva du kan bli:

 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros, motormann
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker
 • logistikkoperatør og yrkessjåfør
 • kulde- og varmepumpemontør

Skolens tilbud på Vg2:

Skolens tilbud på Vg3:

Yrkessjåfør

Slik søker du

Kurs

Skolen holder jevnlig kurs innen anleggsfaget. Følg med på skolens nettsider og facebookside for mer informasjon.