Naturbruk

Vil du lære mer om dyr, planter, maskiner, energi og miljø?  Naturbruk gir yrkesfaglig utdanning eller utdanning med studiekompetanse.

Hvem passer studiet for?

Naturbruk passer for deg som er praktisk anlagt og interessert i utendørs arbeid. Du bør også være omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø.

Hva lærer du?

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om jakt-, fiske- og friluftsliv
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Eksempler på hva du kan bli:

  • gartner eller agronom
  • anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg
  • skogsoperatør
  • hovslager eller hestefaglært
  • fagarbeider i reindriftsfaget
  • fisker eller fagarbeider i akvakultur

Hvorfor velge naturbruk?

Se videoen der seks elever forteller om hvorfor de har valgt naturbruk.

Skolens tilbud på Vg2:

Skolens tilbud på Vg3: