Skolens historie

I 2003 ble de tre videregående skolene Åsnes videregående skole, Sønsterud videregående skole og Våler videregående skole slått sammen til en felles skole. Solør videregående skole består i dag av tre undervisningssteder; Våler, Flisa og Sønsterud.