Skolens historie

I 2003 ble de tre videregående skolene Åsnes videregående skole, Sønsterud videregående skole og Våler videregående skole slått sammen til en felles skole. Solør videregående skole består i dag av fire undervisningssteder; Våler, Flisa, Sønsterud og Klokkergården.

 

 

 

Til toppen