Resepsjonen

Solør videregående skole har tre resepsjoner, henholdsvis på Flisa, Våler og Sønsterud. I resepsjonene våre møter du tilsammen fire ansatte som kan hjelpe deg.