Velkommen som elev ved Solør videregående skole!

Som elev hos oss får du muligheten til å velge mellom flere gode utdanningstilbud, både studiespesialisering og yrkesfaglige studieprogram. Skolen er godt og tidsriktig utstyrt, og vi jobber for at du skal trives og ha en god skolehverdag. 

Trivsel og læring

Rektor Kjersti Støre - Klikk for stort bildeRektor Kjersti StøreVi jobber vi for at skolen skal være et godt sted å utvikle seg, både faglig og sosialt. 

Solør videregående skole har et godt miljø og elevene våre opplever i stor grad trivsel. Trivsel på skolen er viktig for å oppleve en optimal læringshverdag.

Vi legger vekt på at du følges tett opp og opplever mestring og utvikling. Vi arbeider med kvalitet i alle ledd for å realisere ditt potensial. Dette betyr også at vi stiller krav til deg som elev. For at du skal nå dine mål, krever det en god innsats av deg sammen med blant annet de ansatte på skolen. 

Vi vil være med på å gi deg en opplevelse av en skolehverdag basert på læring og trivsel. Det overordnede målet er å gi deg et best mulig utgangspunkt for å nå målene du har satt deg etter endt skolegang her hos oss.

Elevene i sentrum

Solør videregående skole er organisert i seks avdelinger som alle har sine avdelingsledere. Du vil være en del av en av disse avdelingene. Der vil avdelingsledelsen med lærere og rådgiver sørge for at du får den hjelpen og støtten du har behov for. Skolen har høy kompetanse og dyktige ansatte som setter deg som elev i sentrum.

Skolen skal være et godt arbeidsstedet for deg som elev. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at tiden her skal bli så god og lærerik som mulig.

Vi ønsker deg velkommen til Solør videregående skole og gleder oss til å jobbe sammen med deg!

Kjersti Støre,
rektor