Velkommen som elev ved Solør videregående skole

Som elev ved Solør videregående skole får du muligheten til å velge mellom flere gode utdanningstilbud, både studiespesialisering og yrkesfaglige studieprogram. Skolen er godt og tidsriktig utstyrt, og vi jobber for at du skal trives og ha en god skolehverdag. 

Rektor Solør videregående skole - Klikk for stort bilde

Trivsel og læring

Ved skolen jobber vi for at det skal være et godt sted å utvikle seg gjennom sosial og faglig utvikling. Solør videregående skole har et godt miljø og elevene våre opplever i stor grad trivsel. Trivsel på skolen er viktig for å oppleve en optimal læringshverdag.

Vi legger vekt på at du følges tett opp og opplever mestring og utvikling. Vi arbeider med kvalitet i alle ledd for å realisere ditt potensial. Dette betyr også at vi stiller krav til deg som elev. For at du skal nå dine mål, krever det en god innsats av deg sammen med blant annet de ansatte på skolen. Vi vil være med på å gi deg en opplevelse av en skolehverdag basert på læring og trivsel. Det overordnede målet er å gi dere alle et best mulig utgangspunkt for å nå de mål du har satt deg etter endt skolegang her hos oss.

Elevene i sentrum

Solør videregående skole er organisert i seks avdelinger som alle har sine avdelingsledere. Du vil være en del av en av disse avdelingene. Der vil avdelingsledelsen med lærere og rådgiver sørge for at du får den hjelpen og støtten du har behov for. Skolen har høy kompetanse og dyktige ansatte som setter deg som elev i sentrum.

Skolen skal være et godt arbeidsstedet for deg som elev. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at tiden her skal bli så god og lærerik som mulig.

Vi ønsker deg velkommen til Solør videregående skole og gleder oss til å jobbe sammen med deg.

 

Kjersti Støre

rektor

Til toppen