Velkommen som elev ved Solør videregående skole!

Som elev ved Solør videregående skole får du muligheten til å velge mellom flere spennende utdanningstilbud, både studiespesialisering og yrkesfaglige studieprogram. Skolen er godt og tidsriktig utstyrt, og vi jobber for at du skal trives og ha en god skolehverdag. 

 

Trivsel og læring

Skolen skal være godt sted å være for deg som er elev ved Solør videregående skole. Et godt miljø og trivsel på skolen er viktig for å oppleve en optimal læringshverdag.

Vi legger vekt på at du følges tett opp og opplever mestring og utvikling. Vi arbeider med kvalitet i alle ledd for å realisere ditt potensial. Vi vil gi en opplevelse av en skolehverdag basert på læring og trivsel. Det overordnede målet er å gi dere alle et best mulig utgangspunkt etter endt skolegang her hos oss.

Elevene i sentrum

Solør videregående skole er organisert i 6 avdelinger som alle har sine avdelingsledere. Du vil være knyttet opp mot én av disse avdelingene. Der vil avdelingsledelsen med lærere og rådgivere sørge for at du får den hjelpen og støtten du har behov for. Skolen har høy kompetanse og dyktige ansatte som setter deg som elev i sentrum.

Skolen skal være det viktigste arbeidsstedet for deg som elev. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at tiden her skal bli så god og lærerik som mulig.

Grip sjansen, tør å drømme!

Velkommen til Solør videregående skole!

Til toppen