Om Solør videregående skole

Solør videregående skole består av tre undervisningssteder:

  • studiested Flisa
  • studiested Sønsterud
  • studiested Våler på Braskereidfoss

Hovedkontoret er på Flisa.

Solør videregående skole ble etablert 1. august 2003, som følge av en sammenslåing av Åsnes videregående skole, Sønsterud skogskole og Våler videregående skole.

Skolen tilbyr videregående opplæring både i yrkesfag og studieforberedende fag.

Det er ca. 135 ansatte og i overkant av 500 elever ved skolen.