Fravær

Som elev har du møteplikt til alle skoletimer. Dersom du har mer enn 10 % udokumentert fravær, vil du normalt ikke få karakter i faget.

Under koronaperioden har elever som har fravær av helsegrunner, sluppet å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Fra og med 11. oktober 2021 gjelder de vanlige fraværsreglene igjen. 

Skolen sender deg varsel dersom du nærmer deg 10 % fravær i et fag. 

Hensikten med fraværsgrensen

Hensikten med fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk.

Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, har du plikt til å møte opp og delta i undervisningen. Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at du ikke automatisk er kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Udokumentert fravær

Du vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke.

Etter særlig skjønn kan rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Dokumentert fravær

Du kan kreve at fraværet blir unntatt fra 10 %-regelen, når du kan dokumentere følgende fraværsgrunner:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • fravær i forbindelse med religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den norske kirke
  • enkelte deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B:
    sikkerhetskurs på bane og del 2 og 3 av sikkerhetskurs på veg

Det er bestemte betingelser for å få godkjent disse fraværsgrunnene. Du oppretter søknad om fratrekk av fravær i VIS. Det er til sammen 10 hele dager som kan trekkes fra.

Søknad om å få bruke egenmelding ved fravær

Hvis du har en sykdom som gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke lege/sakkyndig for hvert enkelt fraværstilfelle, kan du søke rektor om å få bruke egenmelding ved fravær. Det gjelder for eksempel ved kronisk sykdom eller at du er under utredning.

Spørsmål og svar rundt reglementet

Utdanningsdirektoratet har en informasjonsside om spørsmål rundt fraværsreglementet: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne "ofte stilte spørsmål og svar":

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær

Rundskriv og forskrift til opplæringslova

Til toppen