Elevråd og utvalg

På skolen vår har vi elever som er aktive i flere råd og utvalg.

Elevrådet er organisert ved at vi har et hovedstyre for hele skolen, samtidig som vi også har avdelingsvise råd.

I tillegg til elevråd er tillitsvalgte elever med i skolemiljøutvalg (SMU), arbeidsmiljøutvalg (AMU) og i folkehelsegruppa vår. Elevrådsleder og elevverneombud er elevenes medlemmer i AMU.