Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten ved skolen er gratis og vi har et tilbud både i Våler, på Flisa og Sønsterud. Skolehelsetjenesten skal fremme elevens helse og forebygge sykdom og skade. Helsepersonell har taushetsplikt.

Kontortider

Avdeling Flisa

Telefon: 457 21 255

E-post: Helsykepleier Kjersti Gram Linstad

Snapchat: Helsesykepleier Solør vgs Flisa

Helsesykepleier Kjersti Gram Linstad er vanligvis til stede på avdeling Flisa 

  • mandag kl. 09.30 - 12.00
  • torsdag kl. 12.30 - 15.00 

Avdeling Våler

Telefon: 488 90 690

E-post: Helsesykepleier Liv Mostuen

Snapchat: helsevaalervgs

Helsesykepleier Liv Mostuen er vanligvis tilstede på avdeling Våler

  • mandag kl. 09.00 - 14.00
  • onsdag kl. 08.00 - 13.00
  • torsdag kl. 09.00 - 14.00 

Avdeling Sønsterud

Telefon: 457 21 255

E-post: Helsesykepleier Kjersti Gram Linstad

Snapchat: 

Helsesykepleier Kjersti Gram Linstad er vanligvis til stede på avdeling Sønsterud

  • mandag kl. 12.30 - 15.00.
  • torsdag etter avtale

Helsesykepleier er en samtalepartner

Det er lav terskel for å møte helsesykepleier i skolehverdagen. Helsesykepleier er en samtalepartner for deg når det gjelder personlige forhold som mobbing, spiseproblematikk, samliv, seksualitet, prevensjon, sorg/sorgreaksjoner og rusmiddelproblematikk.

Helsesykepleier kan gi personlig veiledning i sex, samliv og prevensjon. Helsesykepleier er utdannet sykepleier, og kan skrive ut resept på hormonell prevensjon og tar tester på seksuelt overførbare infeksjoner.

Forebyggende helsearbeid

Helsesykepleierne arbeider med forebyggende helsearbeid både individuelt og klassevis. De er en pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre, slik som røykesluttkurs, rusforebyggende arbeid, trivselstiltak, kantinetilbudet, økt fysisk aktivitet og ikke minst satsing på psykisk helse i skolen. Vg1-elevene treffer helsesykepleier ved gjennomføringen av oppstartsamtalen.

Helsesykepleier har et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell og resten av elevtjenesten. Helsesykepleier har kontakt med andre helsetjenestetilbud i kommunen, og skal sørge for at de som har problemer som krever en bestemt fagkompetanse, henvises til rett instans.

Skolehelsetjenesten er for alle elevene ved skolen. Du trenger ikke å bestille time. Kom innom i åpningstida eller send SMS/e-post for en timeavtale. Besøk hos elevtjenesten regnes ikke som fravær.

Legeordning:

Elever som er hybelboere anbefales å skaffe seg fastlege i kommunen der de har hybel. Helsesykepleieren kan hjelpe til med dette. Du kan gå inn på www.helfo.no, for å endre fastlege.

Blir du akutt syk må du henvende deg til fastlegen din.

Vi deler ikke ut smertestillende.

Andre helsetilbud

Elever på Solør videregående skole kan benytte seg av helsestasjon for ungdom (HFU) som er åpen hver torsdag kl. 15.00 - 17.30.

HFU har tilhold på Åsnes helsestasjon.