Informasjon til elever og foresatte - tirsdag 24. mars 2020

I dag kom myndighetene med beskjed om at skoler og barnehager fortsatt skal holdes stengt til 13. april på grunn av koronakrisen.

Klikk for stort bilde

Det er viktig med kontakt

Skolens ansatte vil fortsatt gi elevene et opplæringstilbud gjennom fjernundervisning. Lærere og andre ansatte vil ha kontakt med dere, både i forhold til faglige, men også i forhold til mellommenneskelige forhold hvis det er ønskelig. Dere må ta kontakt med skolens ansatte hvis dere har noe dere vil ta opp med oss.

Elevene jobber godt

Tilbakemeldingene fra lærerne er at elevene jobber med godt med oppgaver de har fått av lærerne. Det jobbes bra både digitalt og med andre oppgaver.

Tidligere informasjon gjelder fortsatt

Informasjonen som ble gitt 18.mars gjelder fortsatt. Der finner du flere kontaktpersoner.

Her finner du oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Til toppen