Informasjon om undervisning i uke 1 og 2 - oppdatert 6. januar 2021

Vi ønsker alle et godt nytt år. Skolen er på "rødt nivå" fram til 18. januar 2021. Etter nøye drøftinger på skolen har vi kommet frem til til at mye undervisning vil foregå på Teams i uke 1 og delvis i uke 2. Klassene møter på Teams til vanlig oppstartstid tirsdag 5. januar 2021. Det vil gjøres en ny vurdering i siste del av denne uke på hvordan undervisningen vil bli i uke 2. Flere detaljer rundt dette vil komme.

rødt-nivå - Klikk for stort bildeBakgrunnen for vurderingen om å holde undervisningen på Teams er bl a:

  • at vi har elever med stor geografisk spredning
  • siden internatet er stengt på rødt nivå, vil disse elevene ikke kunne møte på skolen
  • det vil være vanskelig å gjennomføre mye av praksisen, siden disse gruppene jobber tett sammen.

Andre beskjeder

Klassene vil kunne få egne beskjeder fra kontaktlærer og/eller faglærer.

Yrkessjåførklasser

Elever på yrkessjåfør følger eget opplegg.

Internettilgang

Elever som ikke har tilgang på internett, må kontakte sin kontaktlærer, slik at de kan avtale å komme på skolen for å sitte å jobbe her.

Bøker

Elever som har bøker de trenger til undervisningen på skolen, gjør avtale med kontaktlærer om når disse hentes.

Support IKT

Du kan få support på IKT gjennom telefon eller på e-post

Til toppen