Fjernundervisning ved Solør videregående skole

Etter at skolene ble stengt i forrige uke har elevene ved Solør videregående skole hatt hjemmeundervisning. 

Klikk for stort bildeIllustrasjon av oppgave i Teams

All kommunikasjon og undervisning foregår nå via Office programmet Teams og læringsplattformen It’s learning.

Dette byr på ulike utfordringer og muligheter, både for elever og lærere.

Utfordringer og nytenkning i praktiske fag

Særlig yrkesfaglærerne vier i disse dager mye tid til å tenke ut gode løsninger, for hvordan de skal gi elevene den opplæringen de har krav på og behov for. Simon Støa Andersson, som er lærer for Vg2 Skog og til vanlig holder det meste av undervisningen ute, forteller:

«Vi er jo i en heldig situasjon som yrkesfaglærere i skogfag/naturbruk på Vg1 og Vg2, i og med at vi akkurat nå er i en tid av året der vi uansett skulle undervist mye teori. Vi samler sammen all teorien og underviser i det over elektroniske plattformer nå, og så håper vi at vi rekker en periode til med mer praktisk arbeid før sommeren.

Vi klarer derfor per nå å gi undervisning som nesten er på samme nivå som den ellers ville vært. Utfordringen er å få med seg skogen inn i skjermen, men dette kan løses med at elevene selv får oppgaver som skal løses i skogen. Dette går så lenge ingen av elevene er i karantene/isolasjon.

Når det gjelder praktiske arbeidsoppgaver som skal løses fremover så er vi i tenkeboksen. Vi skal ha møte med alle skogbrukslærerne i landet neste uke, der dette blir diskutert.

Vi må finne alternative opplegg, kanskje bruke film/drone i enda større grad enn vi nå har gjort, og få arbeidet fra skogen og ned på skjerm. Da får elevene ikke utført noe selv, men kan være med og se og diskutere arbeid og resultat.

For å få dette til å fungere trengs plattformer/muligheter til å livestreame filmer og håndtere store datamengder. Dette både mot elever og mot lærlinger.»

Positive og lærevillige lærere

Andre lærere forteller at de den siste uken har brukt mye tid på å gjøre seg kjent med de ulike funksjonene i Office, lage veiledningsfilmer til elevene og å holde god kontakt med dem via videochat eller andre kommunikasjonskanaler.

Gode tilbakemeldinger fra elever og lærere

Tilbakemeldingene så langt er at programmet Teams fungerer godt, at elevene i all hovedsak følger vanlig timeplan og får oppfølging via videochat og andre kommunikasjonskanaler.

Det har vært noen utfordringer med nettilgang, men både lærere og elever melder at alle har klart å finne og møte opp i de digitale klasserommene, og kommunisere og lære sammen -  til tross for en ekstraordinær situasjon.

Til toppen