RF-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever på avdeling Våler og Sønsterud som trenger det har mulighet til å ta igjen f eks prøver de ikke har deltatt på eller annen nødvendig opplæring.

Dato
9. desember 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 10.03.2022 00.00 - Hele dagen
  2. Torsdag, 21.04.2022 00.00 - Hele dagen
  3. Fredag, 09.12.2022 00.00 - Hele dagen
Til toppen