Foreldremøte for klasser i Våler for Vg1 og Vg 2

Det er foreldremøte for Vg 1 og Vg 2 på Våler mandag 26. august 2024 klokken 1800 - 2000.

Det er først felles møte i Vålerhallen, deretter klassevise møter.

Dato
26. august 2024
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Solør videregående skole, avdeling Våler