RF-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever fra avdeling Våler og Sønsterud som trenger det har anledning til å gjennomføre f eks prøver de ikke har deltatt på, eller annen opplæring.

Dato
23. april 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler
Til toppen