RF-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever på avdeling Våler og Sønsterud som trenger det har anledning til å ta igjen f. eks prøver de har deltatt på eller annen opplæring.

Dato
11. desember 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler
Til toppen