RF-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever på avdeling Våler og Sønsterud som trenger det har mulighet til å ta igjen f eks prøver de ikke har deltatt på eller annen nødvendig opplæring.

Dato
13. november 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler
Til toppen