A-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever på avdeling Våler og Sønsterud avspaserer opparbeidede skoletimer.

Dato
14. mai 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler
Til toppen