A-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever på avdeling Våler og Sønsterud har avspasering for opparbeidede skoletimer.

Dato
30. oktober 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler
Til toppen