A-dag for avdeling Våler og Sønsterud

Elever i klasser på Våler og Sønsterud avspaserer opparbeidede skoletimer.

Dato
12. januar 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Solør videregående skole, avd. Sønsterud og Våler

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 13.01.2022 00.00 - Hele dagen
  2. Fredag, 15.09.2023 00.00 - Hele dagen
  3. Fredag, 03.11.2023 00.00 - Hele dagen
  4. Fredag, 12.01.2024 00.00 - Hele dagen
  5. Fredag, 16.02.2024 00.00 - Hele dagen
  6. Fredag, 19.04.2024 00.00 - Hele dagen